Velkommen

Om A/B Søbrinken

Tegninger

Billeder

Venteliste

Links

E-mail

 

 
 

Venteliste

I henhold til vore vedtægters § 13, 2 C har foreningen oprettet en ekstern venteliste.

For optagelse på ventelisten benyt venligst nedenstående formular. Du er også velkommen til at kontakte foreningens formand for nærmere oplysninger.

Det årlige gebyr er 120 kr. pr. år., det første år dog 250 kr. til dækning af omkostninger ved oprettelsen. Dette startgebyr bedes indsat på vor konto 8117 - 3728867 i:

 
Nykredit
Kalvebodbrygge 1-3
1780 København V.

Man vil blive optaget på listen i den rækkefølge, som startgebyrerne bliver indbetalt. Det årlige gebyr vil blive opkrævet i april måned, og manglende indbetaling til forfaldsdatoen samt manglende meddelelse om adresseændring og/eller ændring af telefonnummer, vil medføre sletning på ventelisten.

Telefonnummer skal opgives, da nye andelshavere kontaktes via telefon, når ventelisten gennemgås i forbindelse med salg af ledige andele.

Pr. 1. april 2017 er 2 familier optaget på ventelisten.


Hvis I ønsker at blive skrevet på ventelisten, kontakt formanden på telefon nr. 21282182 eller

send en e-mail!